Długopisy reklamowe jako nagroda w konkursach ogólnopolskich

Długopisy reklamowe
Długopisy reklamowe

Współczesny marketing przewiduje bardzo wiele rozmaitych metod i narzędzi, których wykorzystanie ma na celu przyciąganie uwagi klientów do danej firmy i jej oferty, a także nakłanianie do konkretnych postaw lub konkretnych działań. W ramach marketingu można wyodrębnić pośredni i bezpośredni. W ramach pośredniego wskazać można np. reklamę w środkach masowego przekazu, w tym w telewizji. Można reklamować w telewizji bardzo wiele produktów, akcji, kampanii, itp. Mogą to być też konkursy. Dlaczego warto o nich wspomnieć? Ponieważ w ramach takich konkursów wykorzystuje się szeroko gadżety reklamowe. Czytaj dalej